ลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณตอนนี้ โดยใช้ระบบค้นหาและลงทะเบียนชื่อโดเมนแบบเรียลไทม์ของ ThaiDomainHosting
หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขายชื่อโดเมนของเราที่ 02 114 7310 และรับประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของพวกเขา บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนของ ThaiDomainHosting ทั้งหมดเสนอราคาที่ต่ำและการจัดการโดเมนที่ง่ายดาย ไว้วางใจ ThaiDomainHosting เพื่อทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณประสบความสำเร็จด้วยแบรนด์ออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม อีเมลหรือเว็บโฮสติ้ง และแน่นอนว่าชื่อโดเมนที่จดทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณได้ง่ายๆ ทันที

ฟรี Cloudflare DNS

Cloudflare DNS เป็นบริการ DNS ที่เชื่อถือได้ระดับองค์กรที่ให้บริการ เวลาตอบสนองที่เร็วที่สุด ความซ้ำซ้อนที่เหนือชั้น และการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงด้วย การลด DDoS ในตัวและ DNSSEC

DNS Management

ชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่จดทะเบียนกับ ThaiDomainHosting ช่วยให้คุณสามารถ จัดการ DNS ของคุณได้เพียงง่ายดาย

Competitive Pricing

เรามีคอลเลกชันของนามสกุลโดเมนที่แตกต่างกันตั้งแต่รหัสประเทศ ชื่อโดเมนระดับบนสุดและนามสกุลทั่วโลก

Additional Features
Self Management

Whois Privacy

ID Shielf Management

Renewal Reminders

Secure and Protected System

การจดทะเบียนโดเมน . TH

หมายเหตุ

ในกรณีที่ต้องการจดโดเมนภายใต้ชื่อใดชื่อหนึ่งดังนี้ (.co.th .in.th .ac.th .go.th .mi.th net.th .or.th) ต้องมีเอกสารประกอบการจดทะเบียนทุกครั้ง ตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนโดเมน คลิกที่นี่ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวตามที่แจ้ง ทางบริษัทจะดำเนินการคืนค่าบริการเพียง 50% จากค่าจดทะเบียนโดเมนดังกล่าว

การจดทะเบียนโดเมนออนไลน์


 1. ชื่อโดเมนแต่ละชื่อต้องมีตัวอักษรหรือตัวเลขอย่างน้อย 2 ตัว (a-z, 0-9) แต่ไม่เกิน 63 อักขระ
 2. ชื่อโดเมนสามารถมียัติภังค์ "-" (ยัติภังค์) ได้ แต่ต้องไม่ใช้ที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของชื่อ และไม่ติดกันสองครั้ง
 3. ชื่อที่เลือกต้องเป็นตัวอักษรจากชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายเฉพาะตามประเภทชื่อโดเมน
 4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนไว้ เช่น
  - คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระราชวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และราชวงศ์จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใดๆ
  - ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง ตลอดจนสถานที่สาธารณะต่างๆ หรือสื่อถึงชื่อเหล่านั้น
  - ต้องไม่มีคำหยาบคายหรือศีลธรรมอันดีของไทย หรือถ่ายทอดให้
  - คำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน .TH

กรุณาเลือก:

.co.th

สำหรับหน่วยงานธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า / ผู้ถือบริการ

เอกสารในการจะทะเบียน มีสองแบบดังนี้

แบบที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกันเป็นส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กร (ไม่สามารถเพิ่มตัวอักษรได้)
 • ชื่อองค์กร 1 ชื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียงชื่อเดียวเท่านั้น หมายเหตุ กรณีไม่ใช่นิติบุคคล แต่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจดทะเบียน .co.th ได้ โดยยื่นเอกสาร ภ.พ.20

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ เอกสาร ท.ค 0401 หรือ พ.ค. 0401 (ทะเบียนพาณิชย์) หรือ เอกสาร ภ.พ. 20 (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. นิติบุคคลต่างประเทศ ต้องมีตัวแทนจดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับและแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้
  • รับรองว่านิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  • หนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนให้ชัดเจน

แบบที่ 2. จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ / เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม ที่จดทะเบียนและออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

2. เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ / เครื่องหมายรับรอง / เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องมีตัวแทนจดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ / เครื่องหมายรับรอง / เครื่องหมายร่วมต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับและแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้
  • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน
  • หนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ / เครื่องหมายรับรอง / เครื่องหมายร่วมระหว่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนให้ชัดเจน

.in.th

สำหรับองค์กรหรือบุคคล (รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

นโยบายเพิ่มเติม

- สามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวน
- สามารถตั้งชื่อโดเมนได้อย่างอิสระภายใต้ “หลักการชื่อโดเมน” (เฉพาะ 1-2,4-5)
- เครื่องหมายการค้าต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .in.th เพื่อปกป้องสิทธิ์ ชื่อโดเมนต้องตรงกับตัวอักษรเครื่องหมายการค้าทุกฉบับ แต่จะใช้งานไม่ได้ มีค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับชื่อโดเมนที่มีการใช้งานปกติ เอกสาร : พิจารณาได้ 2 กรณี

แบบที่ 1. สำหรับองค์กร

- หนังสือรับรองบริษัท
- ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แบบที่ 2. สำหรับบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
- สำเนาใบขับขี่
- สำเนาหนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย
-ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ใบอนุญาตทำงาน)
ในกรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ. ........... และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้

.ac.th

สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

.go.th

สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล

นโยบายเพิ่มเติม: ชื่อโดเมนต้องเป็นไปตาม "หลักการของชื่อโดเมน" และหากชื่อโดเมนจดทะเบียนภายใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้นๆ

เอกสารที่ต้องใช้:

1. หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

.mi.th

เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือรับรองจากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อนุญาตให้หน่วยงานภายใต้สังกัดและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกองบัญชาการกองทัพไทย จดทะเบียนชื่อ โดเมนภายใต้ .mi.th ได้

.net.th

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เอกสารที่ต้องใช้ :
- หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
- กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

.or.th

สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

เอกสารที่ต้องใช้:
- หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
- กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

หากคุณต้องการชื่ออีเมลในแบบของคุณ

หากคุณต้องการเว็บโฮสติ้ง

Top